Gayri Safi Milli Hasıla ( 2013 - 2018 )

 

 

  Gayri Safi Milli Hasıladaki Sektörel Gelişmeler (Cari Fiyatlarla)

  Gayri Safi Milli Hasıladaki Sektörel Gelişmeler (1977 Fiyatlarıyla)

  GSMH, GSYİH  ve Sektörler İtibariyle  Reel Büyüme Hızları

  Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın Dağılımı

  Tablolar (MS Excel)

Anasayfa