2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2018 Dönemi )

           

Aylar

2017 Yılı
Endeks
Değeri

2018 Yılı
Endeks
Değeri

Bir Önceki Aya

Göre Değişim

Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aralık Ayına Göre

Değişim Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aynı Ayına Göre
Değişim Oranı (%)

Ocak

116.22 129.67 -0.22 -0.22 11.57

Şubat

117.85        

Mart

118.54        

Nisan

120.73        

Mayıs

121.20        

Haziran

122.02        

Temmuz

123.85        

Ağustos

124.37        

Eylül

125.00        

Ekim

126.15        

Kasım

127.80        

Aralık

129.96        
Kaynak : Devlet Planlama Örgütü

Anasayfa

Önceki Sayfa