Aylık Tüketici Fiyatları Endeks Değerleri ( 2005-2009 Dönemi ) _ 1998-99=100 Serisi

 

 

 

Aylık Tüketici Fiyatları Endeks Değerleri (2005 Dönemi)

Aylık Tüketici Fiyatları Endeks Değerleri (2006 Dönemi)

Aylık Tüketici Fiyatları Endeks Değerleri  (2007 Dönemi)

Aylık Tüketici Fiyatları Endeks Değerleri (2008 Dönemi)

Aylık Tüketici Fiyatları Endeks Değerleri (2009 Dönemi)

 Endeks Sayfası