Aylık Tüketici Fiyatları Endeks Değerleri ( 2017 - 2019 Dönemi ) _ 2015=100 Serisi

 

 

 

 Aylık Tüketici Fiyatları Endeks Değerleri (2017 Dönemi)

 Aylık Tüketici Fiyatları Endeks Değerleri (2018 Dönemi)

 Aylık Tüketici Fiyatları Endeks Değerleri (2019 Dönemi)

 

 Endeks Sayfası