1998-1999=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2001 Dönemi )

           

Aylar

2000 Yılı
Endeks
Değeri

2001 Yılı
Endeks
Değeri

Bir Önceki Aya

Göre Değişim

Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aralık Ayına Göre

Değişim Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aynı Ayına Göre
Değişim Oranı (%)

Ocak

181.1

267.7

2.6

2.6

47.8

Şubat

190.0

276.5

3.3

5.9

45.5

Mart

197.0

295.7

7.0

13.3

50.2

Nisan

201.6

340.9

15.3

30.7

69.1

Mayıs

205.5

351.0

3.0

34.5

70.8

Haziran

217.1

363.3

3.5

39.2

67.3

Temmuz

223.7

373.9

2.9

43.3

67.1

Ağustos

232.0

393.4

5.2

50.8

69.6

Eylül

242.6

416.7

5.9

59.7

71.8

Ekim

252.1

441.2

5.9

69.1

75.0

Kasım

255.8

448.6

1.7

71.9

75.4

Aralık

260.9

461.4

2.9

76.8

76.8

Kaynak : Devlet Planlama Örgütü

Anasayfa

Önceki Sayfa