1998-1999=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2002 Dönemi )

           

Aylar

2001 Yılı
Endeks
Değeri

2002 Yılı
Endeks
Değeri

Bir Önceki Aya

Göre Değişim

Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aralık Ayına Göre

Değişim Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aynı Ayına Göre
Değişim Oranı (%)

Ocak

267.7

469.9

1.8

1.8

75.5

Şubat

276.5

479.3

2.0

3.9

73.4

Mart

295.7

490.2

2.3

6.2

65.8

Nisan

340.9

495.1

1.0

7.3

45.2

Mayıs

351.0

495.2

0.0

7.3

41.1

Haziran

363.3

499.3

0.8

8.2

37.4

Temmuz

373.9

514.0

2.9

11.4

37.5

Ağustos

393.4

531.6

3.4

15.2

35.1

Eylül

416.7

539.5

1.5

16.9

29.5

Ekim

441.2

557.1

3.3

20.7

26.3

Kasım

448.6

562.7

1.0

22.0

25.4

Aralık

461.4

574.5

2.1

24.5

24.5

Kaynak : Devlet Planlama Örgütü

Anasayfa

Önceki Sayfa