1998-1999=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2003 Dönemi )

           

Aylar

2002 Yılı

Endeks
Değeri

2003 Yılı

Endeks
Değeri

Bir Önceki Aya

Göre Değişim

Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aralık Ayına Göre

Değişim Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aynı Ayına Göre
Değişim Oranı (%)

Ocak

469.9

593.8

3.4

3.4

26.4

Şubat

479.3

608.4

2.5

6.0

26.9

Mart

490.2

619.7

1.9

7.9

26.4

Nisan

495.1

630.8

1.8

9.8

27.4

Mayıs

495.2

648.8

2.8

12.9

31.0

Haziran

499.3

626.4

-3.4

9.0

25.5

Temmuz

514.0

614.0

-2.0

6.9

19.5

Ağustos

531.6

615.5

0.2

7.1

15.8

Eylül

539.5

626.9

1.8

9.1

16.2

Ekim

557.1

637.0

1.6

10.9

14.3

Kasım

562.7

641.8

0.8

11.7

14.1

Aralık

574.5

647.1

0.8

12.6

12.6

Kaynak : Devlet Planlama Örgütü

Anasayfa

Önceki Sayfa