2008=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2010 Dönemi )

           

Aylar

2009 Yılı
Endeks
Değeri

2010 Yılı
Endeks
Değeri

Bir Önceki Aya

Göre Değişim

Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aralık Ayına Göre

Değişim Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aynı Ayına Göre
Değişim Oranı (%)

Ocak

104.58 108.46 -0.27 -0.27 3.71

Şubat

104.22 108.41 -0.05 -0.31 4.02

Mart

105.48 108.75 0.31 0.00 3.10

Nisan

104.44 109.52 0.71 0.71 4.86

Mayıs

104.75 109.06 -0.42 0.29 4.11

Haziran

105.69 109.09 0.03 0.31 3.22

Temmuz

104.29 109.75 0.61 0.92 5.24

Ağustos

105.17 110.84 0.99 1.92 5.39

Eylül

106.08 111.56 0.65 2.58 5.17

Ekim

107.33 112.68 1.00 3.61 4.98

Kasım

109.06 112.60 -0.07 3.54 3.25

Aralık

108.75 112.31 -0.26 3.27 3.27
Kaynak : Devlet Planlama Örgütü

Anasayfa

Önceki Sayfa