2008=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2011 Dönemi )

           

Aylar

2010 Yılı
Endeks
Değeri

2011 Yılı
Endeks
Değeri

Bir Önceki Aya

Göre Değişim

Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aralık Ayına Göre

Değişim Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aynı Ayına Göre
Değişim Oranı (%)

Ocak

108.46 113.87 1.39 1.39 4.99

Şubat

108.41 114.67 0.70 2.10 5.77

Mart

108.75 116.67 1.74 3.88 7.28

Nisan

109.52 117.76 0.93 4.85 7.52

Mayıs

109.06 119.57 1.54 6.46 9.64

Haziran

109.09 118.99 -0.49 5.95 9.08

Temmuz

109.75 120.19 1.01 7.02 9.51

Ağustos

110.84 122.97 2.31 9.49 10.94

Eylül

111.56 123.98 0.82 10.39 11.13

Ekim

112.68 125.67 1.36 11.90 11.53

Kasım

112.60 127.93 1.80 13.91 13.61

Aralık

112.31 128.84 0.71 14.72 14.72
Kaynak : Devlet Planlama Örgütü

Anasayfa

Önceki Sayfa