2008=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2012 Dönemi )

           

Aylar

2011 Yılı
Endeks
Değeri

2012 Yılı
Endeks
Değeri

Bir Önceki Aya

Göre Değişim

Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aralık Ayına Göre

Değişim Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aynı Ayına Göre
Değişim Oranı (%)

Ocak

113.87 127.94 -0.70 -0.70 12.36

Şubat

114.67 127.61 -0.26 -0.95 11.28

Mart

116.67 128.80 0.93 -0.03 10.40

Nisan

117.76 131.20 1.86 1.83 11.41

Mayıs

119.57 131.02 -0.14 1.69 9.58

Haziran

118.99 129.78 -0.95 0.73 9.07

Temmuz

120.19 128.48 -1.00  -0.28 6.90

Ağustos

122.97 129.92 1.12 0.84 5.65

Eylül

123.98 132.15 1.72 2.57 6.59

Ekim

125.67 133.38 0.93 3.52 6.14

Kasım

127.93 133.49 0.08 3.61 4.35

Aralık

128.84 133.48 -0.01 3.60 3.60
Kaynak : Devlet Planlama Örgütü

Anasayfa

Önceki Sayfa