2008=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2013 Dönemi )

           

Aylar

2012 Yılı
Endeks
Değeri

2013 Yılı
Endeks
Değeri

Bir Önceki Aya

Göre Değişim

Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aralık Ayına Göre

Değişim Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aynı Ayına Göre
Değişim Oranı (%)

Ocak

127.94 134.82 1.00 1.00 5.38

Şubat

127.61 134.09 -0.54 0.46 5.08

Mart

128.80 134.36 0.20 0.66 4.32

Nisan

131.20 135.49 0.84 1.51 3.27

Mayıs

131.02 135.88 0.29 1.80 3.71

Haziran

129.78 137.88 1.47 3.30 6.24

Temmuz

128.48 137.76 -0.09 3.21 7.22

Ağustos

129.92 139.05 0.94 4.17 7.03

Eylül

132.15 141.89 2.04 6.30 7.37

Ekim

133.38 144.01 1.49 7.89 7.97

Kasım

133.49 144.54 0.37 8.29 8.28

Aralık

133.48 147.12 1.78 10.22 10.22
Kaynak : Devlet Planlama Örgütü

Anasayfa

Önceki Sayfa