2008=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2014 Dönemi )

           

Aylar

2013 Yılı
Endeks
Değeri

2014 Yılı
Endeks
Değeri

Bir Önceki Aya

Göre Değişim

Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aralık Ayına Göre

Değişim Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aynı Ayına Göre
Değişim Oranı (%)

Ocak

134.82 150.20 2.09 2.09 11.41

Şubat

134.09 153.64 2.29 4.43 14.58

Mart

134.36 154.51 0.57 5.02 15.00

Nisan

135.49 155.04 0.34 5.38 14.43

Mayıs

135.88 153.83 -0.78 4.56 13.21

Haziran

137.88 154.31 0.31 4.89 11.92

Temmuz

137.76 154.70 0.25 5.15 12.30

Ağustos

139.05 155.61 0.59 5.77 11.91

Eylül

141.89 155.61 0.06 5.84 9.74

Ekim

144.01 158.44 1.75 7.69 10.02

Kasım

144.54 157.37 -0.68 6.97 8.88

Aralık

147.12 156.67 -0.44 6.49 6.49
Kaynak : Devlet Planlama Örgütü

Anasayfa

Önceki Sayfa