2008=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2015 Dönemi )

           

Aylar

2014 Yılı
Endeks
Değeri

2015 Yılı
Endeks
Değeri

Bir Önceki Aya

Göre Değişim

Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aralık Ayına Göre

Değişim Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aynı Ayına Göre
Değişim Oranı (%)

Ocak

150.20 155.29 -0.88 -0.88 3.39

Şubat

153.64 153.31 -1.28 -2.14 -0.21

Mart

154.51 156.02 1.77 -0.41 0.98

Nisan

155.04 158.38 1.51 1.09 2.15

Mayıs

153.83 160.94 1.62 2.73 4.62

Haziran

154.31 161.65 0.44 3.18 4.76

Temmuz

154.70 159.65 -1.24 1.90 3.20

Ağustos

155.61 160.93 0.80 2.72 3.42

Eylül

155.61 165.73 2.98 5.78 6.44

Ekim

158.44 168.25 1.52 7.39 6.19

Kasım

157.37 166.67 -0.94 6.38 5.91

Aralık

156.67 168.86 1.31 7.78 7.78
Kaynak : Devlet Planlama Örgütü

Anasayfa

Önceki Sayfa