2008=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2016 Dönemi )

           

Aylar

2015 Yılı
Endeks
Değeri

2016 Yılı
Endeks
Değeri

Bir Önceki Aya

Göre Değişim

Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aralık Ayına Göre

Değişim Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aynı Ayına Göre
Değişim Oranı (%)

Ocak

155.29 169.66 0.47 0.47 9.25

Şubat

153.31 169.38 -0.17 0.31 10.48

Mart

156.02 169.02 -0.21 0.09 8.33

Nisan

158.38 170.70 0.99 1.09 7.78

Mayıs

160.94 172.00 0.76 1.86 6.87

Haziran

161.65 172.79 0.46 2.33 6.89

Temmuz

159.65 174.31 0.88 3.23 9.18

Ağustos

160.93 175.62 0.75 4.00 9.13

Eylül

165.73 176.67 0.60 4.63 6.60

Ekim

168.25 178.74 1.17 5.85 6.23

Kasım

166.67 181.29 1.43 7.36 8.77

Aralık

168.86 186.07 2.64 10.19 10.19
Kaynak : Devlet Planlama Örgütü

Anasayfa

Önceki Sayfa