2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2017 Dönemi )

           

Aylar

2016 Yılı
Endeks
Değeri

2017 Yılı
Endeks
Değeri

Bir Önceki Aya

Göre Değişim

Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aralık Ayına Göre

Değişim Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aynı Ayına Göre
Değişim Oranı (%)

Ocak

104.10 116.22 2.56 2.56 11.64

Şubat

103.51 117.85 1.40 4.00 13.85

Mart

103.03 118.54 0.59 4.61 15.05

Nisan

103.82 120.73 1.85 6.54 16.29

Mayıs

104.54 121.20 0.39 6.95 15.94

Haziran

106.09 122.02 0.68 7.68 15.02

Temmuz

106.81 123.85 1.50 9.29 15.95

Ağustos

107.56 124.37 0.42 9.75 15.63

Eylül

108.35 125.00 0.51 10.31 15.37

Ekim

108.70 126.15 0.92 11.32 16.05

Kasım

109.99 127.80 1.31 12.78 16.19

Aralık

113.32 129.96 1.69 14.68 14.68
Kaynak : Devlet Planlama Örgütü

Anasayfa

Önceki Sayfa