2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2018 Dönemi )

           

Aylar

2017 Yılı
Endeks
Değeri

2018 Yılı
Endeks
Değeri

Bir Önceki Aya

Göre Değişim

Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aralık Ayına Göre

Değişim Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aynı Ayına Göre
Değişim Oranı (%)

Ocak

116.22 129.67 -0.22 -0.22 11.57

Şubat

117.85 131.76 1.61 1.39 11.80

Mart

118.54 132.90 0.87 2.26 12.11

Nisan

120.73 136.55 2.75 5.07 13.10

Mayıs

121.20 141.54 3.65 8.91 16.78

Haziran

122.02 145.70 2.94 12.11 19.41

Temmuz

123.85 148.99 2.26 14.64 20.30

Ağustos

124.37 161.53 8.42 24.29 29.88

Eylül

125.00 171.54 6.20 31.99 37.23

Ekim

126.15 174.25 1.58 34.08 38.13

Kasım

127.80 171.46 -1.60 31.93 34.16

Aralık

129.96 168.90 -1.49 29.96 29.96
Kaynak : Devlet Planlama Örgütü

Anasayfa

Önceki Sayfa