2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2019 Dönemi )

           

Aylar

2018 Yılı
Endeks
Değeri

2019 Yılı
Endeks
Değeri

Bir Önceki Aya

Göre Değişim

Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aralık Ayına Göre

Değişim Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aynı Ayına Göre
Değişim Oranı (%)

Ocak

129.67 169.79 0.53 0.53 30.94

Şubat

131.76        

Mart

132.90        

Nisan

136.55        

Mayıs

141.54        

Haziran

145.70        

Temmuz

148.99        

Ağustos

161.53        

Eylül

171.54        

Ekim

174.25        

Kasım

171.46        

Aralık

168.90        
Kaynak : Devlet Planlama Örgütü

Anasayfa

Önceki Sayfa