2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2019 Dönemi )

           

Aylar

2018 Yılı
Endeks
Değeri

2019 Yılı
Endeks
Değeri

Bir Önceki Aya

Göre Değişim

Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aralık Ayına Göre

Değişim Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aynı Ayına Göre
Değişim Oranı (%)

Ocak

129.67 169.79 0.53 0.53 30.94

Şubat

131.76 169.53 -0.15 0.37 28.67

Mart

132.90 171.78 1.33 1.71 29.26

Nisan

136.55 178.56 3.95 5.72 30.77

Mayıs

141.54 179.40 0.47 6.22 26.75

Haziran

145.70 181.68 1.27 7.57 24.69

Temmuz

148.99 183.62 1.07 8.72 23.24

Ağustos

161.53 184.31 0.38 9.12 14.10

Eylül

171.54 187.78 1.88 11.18 9.47

Ekim

174.25 186.99 -0.,42 10.71 7.31

Kasım

171.46        

Aralık

168.90        
Kaynak : İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Örgütü.

Anasayfa

Önceki Sayfa