1998-1999=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2004 Dönemi )

           

Aylar

2003 Yılı
Endeks
Değeri

2004 Yılı
Endeks
Değeri

Bir Önceki Aya

Göre Değişim

Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aralık Ayına Göre

Değişim Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aynı Ayına Göre
Değişim Oranı (%)

Ocak

593.8

651.7

0.7

0.7

9.8

Şubat

608.4

648.9

-0.4

0.3

6.6

Mart

619.7

658.7

1.5

1.8

6.3

Nisan

630.8

662.5

0.6

2.4

5.0

Mayıs

648.8

676.9

2.2

4.6

4.3

Haziran

626.4

674.1

-0.4

4.2

7.6

Temmuz

614.0

674.4

0.0

4.2

9.8

Ağustos

615.5

689.3

2.2

6.5

12.0

Eylül

626.9

701.7

1.8

8.4

11.9

Ekim

637.0

713.5

1.7

10.3

12.0

Kasım

641.8

717.6

0.6

10.9

11.8

Aralık

647.1

721.9

0.6

11.6

11.6

Kaynak : Devlet Planlama Örgütü

Anasayfa

Önceki Sayfa