1998-1999=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2005 Dönemi )

           

Aylar

2004 Yılı
Endeks
Değeri

2005 Yılı
Endeks
Değeri

Bir Önceki Aya

Göre Değişim

Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aralık Ayına Göre

Değişim Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aynı Ayına Göre
Değişim Oranı (%)

Ocak

651.7

715.3

-0.9

-0.9

9.8

Şubat

648.9

715.3

0.0

-0.9

10.2

Mart

658.7

715.5

0.0

-0.9

8.6

Nisan

662.5

725.2

1.4

0.5

9.5

Mayıs

676.9

720.8

-0.6

-0.2

6.5

Haziran

674.1

718.8

-0.3

-0.4

6.6

Temmuz

674.4

720.4

0.2

-0.2

6.8

Ağustos

689.3

 725.5

 0.7

 0.5

5.2

Eylül

701.7

 736.1

 1.5

 2.0

 4.9

Ekim

713.5

 740.0

 0.5

 2.5

 3.7

Kasım

717.6

 738.8

-0.2

 2.3

2.9

Aralık

721.9

 741.7

0.4

2.7

2.7

Kaynak : Devlet Planlama Örgütü

Anasayfa

Önceki Sayfa