1998-1999=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2006 Dönemi )

           

Aylar

2005 Yılı
Endeks
Değeri

2006 Yılı
Endeks
Değeri

Bir Önceki Aya

Göre Değişim

Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aralık Ayına Göre

Değişim Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aynı Ayına Göre
Değişim Oranı (%)

Ocak

715.3

749.4

1.0

1.0

4.8

Şubat

715.3

 747.3

 -0.3

0.7

 4.5

Mart

715.5

760.5

1.8

2.5

6.3

Nisan

725.2

773.2

1.7

4.2

6.6

Mayıs

720.8

 789.0

2.0

6.4

9.5

Haziran

718.8

 804.8

2.0

8.5

12.0

Temmuz

720.4

 817.7

1.6

10.2

13.5

Ağustos

 725.5

 834.9

2.1

12.6

15.1

Eylül

 736.1

 860.0

 3.0

 15.9

 16.8

Ekim

 740.0

 879.5

2.3

 18.6

 18.9

Kasım

 738.8

882.9

0.4

19.0

19.5

Aralık

 741.7

883.8

0.1

19.2

19.2

Kaynak : Devlet Planlama Örgütü

Anasayfa

Önceki Sayfa