1998-1999=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2007 Dönemi )

           

Aylar

2006 Yılı
Endeks
Değeri

2007 Yılı
Endeks
Değeri

Bir Önceki Aya

Göre Değişim

Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aralık Ayına Göre

Değişim Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aynı Ayına Göre
Değişim Oranı (%)

Ocak

749.4

895.7

1.3

1.3

19.5

Şubat

 747.3

901.5

0.7

2.0

20.6

Mart

760.5

914.5

1.4

3.5

20.2

Nisan

773.2

920.9

0.7

4.2

19.1

Mayıs

 789.0

921.5

0.1

4.3

16.8

Haziran

 804.8

913.8

-0.8

3.4

13.5

Temmuz

 817.7

915.7

0.2

3.6

12.0

Ağustos

 834.9

936.1

2.2

5.9

12.1

Eylül

 860.0

951.4

1.6

7.7

10.6

Ekim

 879.5

965.9

1.5

9.3

9.8

Kasım

882.9

963.3

-0.3

9.0

9.1

Aralık

883.8

967.0

0.4

9.4

9.4

Kaynak : Devlet Planlama Örgütü

Anasayfa

Önceki Sayfa