1998-1999=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2008 Dönemi )

           

Aylar

2007 Yılı
Endeks
Değeri

2008Yılı
Endeks
Değeri

Bir Önceki Aya

Göre Değişim

Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aralık Ayına Göre

Değişim Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aynı Ayına Göre
Değişim Oranı (%)

Ocak

895.7

982.6

1.6

1.6

9.7

Şubat

901.5

988.1

0.6

2.2

9.6

Mart

914.5

1,003.4

1.6

3.8

9.7

Nisan

920.9

1,027.8

2.4

6.3

11.6

Mayıs

921.5

1,043.6

1.5

7.9

13.3

Haziran

913.8

1,061.7

1.7

9.8

16.2

Temmuz

915.7

1,078.4

1.6

11.5

17.8

Ağustos

936.1

1,076.1

-0.2

11.3

14.8

Eylül

951.4

1,105.0

2.7

14.3

16.1

Ekim

965.9

1,118.3

1.2

15.6

15.8

Kasım

963.3

1,126.0

0.7

16.4

16.9

Aralık

967.0

1,107.7

-1.6

14.5

14.5

Kaynak : Devlet Planlama Örgütü

Anasayfa

Önceki Sayfa