1998-1999=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi ( 2009 Dönemi )

           

Aylar

2008 Yılı
Endeks
Değeri

2009Yılı
Endeks
Değeri

Bir Önceki Aya

Göre Değişim

Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aralık Ayına Göre

Değişim Oranı (%)

Bir Önceki Yılın

Aynı Ayına Göre
Değişim Oranı (%)

Ocak

982.6

1,106.9

-0.1

-0.1

12.7

Şubat

988.1

1,108.3

0.1

0.1

12.2

Mart

1,003.4

1,119.4

1.0

1.1

11.6

Nisan

1,027.8

1,120.8

0.1

1.2

9.1

Mayıs

1,043.6

1,135.7

1.3

2.5

8.8

Haziran

1,061.7

1,143.6

0.7

3.2

7.7

Temmuz

1,078.4

1,116.8

-2.3

0.8

3.6

Ağustos

1,076.1

1,136.3

1.7

2.6

5.6

Eylül

1,105.0

1,144.6

0.7

3.3

3.6

Ekim

1,118.3

1,162.0

1.5

4.9

3.9

Kasım

1,126.0

1,174.3

1.1

6.0

4.3

Aralık

1,107.7

1,171.1

-0.3

5.7

5.7

Kaynak : Devlet Planlama Örgütü

Anasayfa

Önceki Sayfa