▲8.14

TÜKETİCİ FİYATLARI
ENDEKSİ (TÜFE)
Aylık

Ağustos 2023

Detayı...

▲4.0

GAYRİ SAFİ
MİLLİ HASILA
(GSMH)

2021

Detayı...


MAKROEKONOMİK
GELİŞMELER

Detayı...


EKONOMİK VE
SOSYAL
GÖSTERGELER

Detayı...